Wie zit er aan het stuur?


10 februari 2015 Geen categorie disabled comments

3026514b-d0df-4270-8c1d-b35136a79aab

Soms wil je verschillende zaken. Je hoort mensen zeggen: ‘Aan de ene kant ben ik een people pleaser aan de andere kant wil ik gewoon dat het gaat op mijn manier’. Of: ‘Ik ken mezelf soms niet. Ik reageer dan zo anders. Dan handel ik vanuit mijn emoties en laat al mijn rationele overwegingen los’. Of dat je zo boos bent dat het niet passend is gezien wat er gebeurt. Blijkbaar wil er dan iemand vanuit de kofferbak zijn zegje doen. Dan zou je wel willen roepen ‘klep dicht!’ Herkenbaar? In  het boek ‘Ik ken mijn ikken, ontdek de andere kanten van jezelf’ wordt dit fenomeen glashelder uit de doeken gedaan. Het klinkt  simpel: geef aan die verschillende kanten in jezelf de ruimte en je leeft een meer geïntegreerd leven. Het is mogelijk door je Bewuste Ego achter het stuur te zetten. Luister zonder oordeel naar de subpersonen  in jezelf en neem ze  serieus. Dan kun  je met heel je reisgezelschap prettig onderweg zijn en goed aankomen.

De goede raadgever in jezelf
c4c4e0b2-307d-4141-ae9d-f0e487ddbf94

Het blijkt dat we allemaal een Innerlijk kind in ons hebben. Het is de subpersoon die we waren aan het begin van ons leven. Door het leven en omstandigheden hebben we ons leren aanpassen en meerdere ikken hebben zich ontwikkeld of zijn verdrongen.  Er zijn  meerdere subpersonen ontstaan die vaak uitersten zijn. Bijvoorbeeld: een Pleaser  en een Pusher, een Rationele Denker en een Voeler, een Innerlijke Criticus en Iemand die kan leven met onvolkomenheden. Van de twee uitersten is meestal de ene duidelijker aanwezig of zit zelfs op de bestuurderstoel en de andere houdt zich stil of zit zelfs in de kofferbak .
Het is de kunst om alle subpersonen serieus te nemen en te ontdekken wat hun inbreng is. Je  Innerlijke kind kan vertellen wat je werkelijke behoeften zijn. In de samenspraak kun je tot een krachtige en genuanceerde slotsom komen. Hierbij is je Bewuste Ego de voorzitter of de chauffeur.

Veelkleurigheid

Kun je zonder oordeel luisteren naar de verschillende subpersonen in jezelf en daar leiding aan geven?  Dikke kans dat je dan ook meer begrip kunt opbrengen voor de tegenstrijdigheden bij je teamleden en zo een betere teamleider wordt en maximaal gebruik kunt maken van de verschillen die elkaar aanvullen.
Ik wens je veel plezier in het zonder oordeel luisteren naar de subpersonen in jezelf en anderen. Mocht je er alleen niet uitkomen dan ben je uiteraard welkom om dit samen met mij verder te ontdekken.