Relatie coaching

Relatie coaching

Ziekte, een drukke baan, het verlies van werk of de komst van een kind kan een relatie ingrijpend veranderen. Soms komen er zaken uit het verleden naar boven die meer impact blijken te hebben dan verwacht. AD(H)D, Asperger of Extra Intelligentie (hoogbegaafdheid) bij de partner en/of kinderen kan een relatie ook bemoeilijken. Als je er samen niet meer uit komt, kan coaching zinvol zijn. Bie & Become helpt je ontdekken waar de kink in de kabel is gekomen en hoe je het samen op kunt lossen. Een paar gesprekken kunnen al een groot verschil maken.

De hulpvraag vormt het uitgangspunt. In het kennismakingsgesprek worden doelen geformuleerd om het gewenste resultaat concreet te maken. De coaching is praktisch doelgericht en gaat een laagje dieper indien dat gewenst is.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • terugblik op de relatie: evaluatie van positieve en negatieve ervaringen
  • verschillen en overeenkomsten in communicatie, persoonlijkheid en behoeften
  • ontwarring van gevoel, gedachten en gedrag
  • ongezonde patronen uit het verleden blootleggen en veranderen
  • leren omgaan met boosheid, teleurstelling, verdriet en angst
  • verbonden zijn in gelijkwaardigheid, met behoud van eigenheid
  • geven en ontvangen met gezonde verwachtingen

Bij de persoonlijke, dating en relatie coaching maakt Bie & Become onder andere gebruik van de Rationeel-Emotieve Therapie (RET), Transactionele Analyse (TA), de Contextuele benadering en Systemisch werken.

“De kentering”
Ons huwelijk werd steeds moeizamer over de jaren, ondanks onze inspanningen lukte het niet om een kentering in te zetten. Eerdere initiatieven met een relatiecoach waren niet gelukt. Eind 2010 ging het erg slecht. Toen we bij Hetty kwamen, is ze na een korte analyse aan de slag gegaan met een multidisciplinaire aanpak. Het was duidelijk dat de oorzaak van onze problemen in onze jeugd lagen. In plaats van symptoombestrijding hebben we samen, stap voor stap, de echte, onderliggende, oorzaken aangepakt. Aangezien we beide een hoog IQ hebben, is bij de aanpak steeds de juiste tool gebruikt die bij ons paste; verschillende boeken en methoden. Door Hetty’s creativiteit, tegendraadse aanpak, scherpte, vele vragen stellen en niets vanzelfsprekend achten is de kentering nu wel realiteit. Wat we geleerd hebben gebruiken we nu samen op meta-nivo om verder onze genezing voort te zetten. De dynamiek, frictie en interesse is weer terug in ons huwelijk. Wat mij ontroerd is dat tijdens het genezingsproces ons geloof in God en het het genezende werk van Jezus de centrale plek innam. Hetty is instrumenteel in onze genezing en met volle overtuiging kan ik haar aanbevelen.
Joshua Kappe*
* vanwege privacy redenen is dit een bedachte naam