Hetty de Bie persoonlijk

Coachen is mijn passie. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, loopbaankwesties of vragen over dating en relaties: op al deze gebieden heb ik professionele kennis en ervaring. Daarnaast beschik ik over een flinke dosis mensenkennis, inlevingsvermogen en doortastendheid. Anderen zien mij als iemand met overtuigingskracht en interesse in mensen, een goede netwerker en een persoon die zaken signaleert voordat ze algemeen bekend zijn.

Mijn doel is cliënten gelukkig te zien worden met zichzelf en hun mogelijkheden. Dat probeer ik op verschillende manieren te bereiken:

    • door iemands uniciteit te ontdekken en te bevestigen
    • door zijn of haar autonomie te vergroten
    • door ballast en blokkades te signaleren en op te ruimen
    • door de cliënt te helpen effectiever te communiceren en zich op een goede manier met anderen te verbinden

Bij Alba heb ik de leergang Dieper coachen  gevolgd. Ik werk Systemisch en maak gebruik van de Contextuele benadering, de Transactionele Analyse (TA) en de Rationeel-Emotieve Therapie (RET). Ik coach vanuit mijn christelijke identiteit. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt zal dit meer of minder naar voren komen in de gesprekken.

In 2000 ben ik gestart met mijn eigen praktijk, Bie & Become. Tot 2011 heb ik samengewerkt met xpand, met de concepten Gezond Leiderschap, Creatieve LevensPlanning, de Quick Scan, Balans met Benedictus en One-2 Be. Samen met de andere trainers in het xpand-team heb ik veel partners kunnen ondersteunen in hun persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.

Voor die tijd was ik voorzitter van de Vereniging Phildelphia, belangbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Zeven jaar lang gaf ik mede vorm en inhoud aan de regiovisie van de regio Delft Westland en Oostland.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als Stafmedewerker Sociale Gezondheidzorg in Breda. Vervolgens was ik werkzaam bij de Provinciale kruisvereniging Noord Holland als coördinator. Daar hield ik me bezig met eerstelijnszorg, de training van medewerkers en individuele hulpverlening. Ik heb Diëtetiek en Sociale pedagogiek (ofwel gedragverandering bij volwassenen) gestudeerd.

Dank

Dank aan Jan Schulz, Kristy Kravchenko via Unsplash en  Gea Gort voor het leveren van de schitterende foto’s voor deze website.